Tal van ontmoetingen en persoonlijk advies

Er zal meer geïnvesteerd worden in persoonlijk advies aan landbouwers. Verschillende wetgevingen die elkaar overlappen (PAS, milieumaatregelen in de landbouw, habitatrichtlijnen, Natura 2000...) en nieuwe regels (UG 2, 3 en 5 binnen Natura 2000...) maken het hen niet gemakkelijk en bovendien zijn ze vaak onvoldoende geïnformeerd.

De contacten met boeren zullen erop gericht zijn hen te laten kennismaken met het LIFE-project en met de mogelijke vormen van samenwerking. Er komt aangepast advies voor het realiseren van de doelstellingen van Natura 2000, de milieumaatregelen in de landbouw en de kansen die het LIFE-project biedt.

 

Er is ook advies voorzien op maat van de groeve-uitbaters die daarom vragen, zodat de biodiversiteit (kalkgraslanden) in de gebieden die zij ontginnen gestimuleerd wordt. Verder komt er een filmpje dat een aantal belangrijke adviezen geeft voor de ondersteuning van de habitattypes binnen het project die in de groeves liggen waar we zullen werken.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners