De Midden-Maas en haar zijrivieren (Wallonië)

De Maasvallei tussen Hoei en Flémalle

 

De Maasvallei tussen Hoei en Flémalle vormt samen met de betrokken zijrivieren (met name de Hoyoux en de Solières) een netwerk voor de verspreiding van soorten.

 

Verschillende beekjes die in de Maas uitmonden vormen kleine, nauwe valleien met opmerkelijke hellingbossen. Die ravijnbossen vormen een uiterst zeldzame habitat in het noordelijk stroomgebied van de Maas.

Dit stuk van het Maasbekken is rijk aan bryofyten (mossen, veenmossen...) en paddenstoelen, en is ook uitzonderlijk op het vlak van fauna. Het is een belangrijk gebied voor het vliegend hert en er komen heel veel verschillende soorten insecten voor, waarvan meerdere uiterst zeldzaam en bedreigd zijn. Op het vlak van vogels wordt dit gebied regelmatig bezocht door de slechtvalk en het is ook een broedgebied voor de ijsvogel, wespendief, zwarte specht en middelste bonte specht.

Waar de zijrivieren minder diep in de ondergrond zijn ingesleten komen magere hooilanden voor op de minder steile hellingen of beneden in de vallei. Op die plaatsen komen ze meer voor dan de rotsachtige habitattypes.

Of ze nu in goede of minder goede staat verkeren, die graslanden zijn voor veel soorten een rustpunt. Net als veel andere habitattypes zijn ook deze gebieden onmisbaar voor het behoud van de populaties van bepaalde vleermuissoorten.

Tussen Flémalle en Andenne

 

Tussen Flémalle en Andenne vind je een hele resem interessante open milieus, meestal op de hellingen.

De kalkrotsen en graslanden die je er aantreft zijn een vindplaats van soorten die verder stroomafwaarts in het Maasbekken zelden voorkomen, bijvoorbeeld zwenkgras, kogellook of kalklook en ook een grote verscheidenheid aan warmteminnende ongewervelden (vlinders, kevers, spinnen...). Door de centrale ligging in de Maasvallei is dit een strategisch gebied binnen dit LIFE-project.

Ook typisch voor dit gebied zijn de vele vroegere kalksteenontginningen. Die radicaal andere milieus vind je van Flémalle tot Sclaigneaux via Ben-Ahin. Het zijn onmisbare rustpunten voor het merendeel van de soorten die op kalkrotsen leven.

 

Verschillende wetenschappelijk heel interessante grotten vormen in dit gebied de winterverblijfplaats van vleermuizen van communautair belang. De ondergrondse biotopen onder de vallei van de Hoyoux en de Triffoy zijn ook één van de laatste plaatsen in België waar de kleine hoefijzerneus nog voorkomt. Die valleien zijn opmerkelijk omwille van de uitzonderlijk goede tufsteen die er voorkomt en omwille van hun grote waarde voor vogels.

Dit gebied wordt gekenmerkt door verschillende grote bosgebieden. Die verenigen heel uiteenlopende milieus in zich: veldbies-beukenbos met verschillende soorten vochtige eikenbossen, eiken-esbossen, alluviale en broekbossen, zure en neutrofiele bossen en ook kleine, bijzondere stukken met berken- en elzenbos op veenmos.

 

Wat de soorten betreft die hier voorkomen, zijn de bosgebieden een thuishaven voor verschillende vogelsoorten en voor drie soorten vleermuizen van communautair belang.

De streek rond Hoei

 

Rond Hoei vormen de vallei en de dalhellingen van de Mehaigne en de Burdinale en hun zijrivieren (Ruisseau des Vaux, Ru des Etangs...) één van de laatste grote bosgebieden van Haspengouw. Dat vormt de kern van het Parc Naturel de la Mehaigne et de la Burdinale.

 

Op de rechteroever van de Maas vinden we typische Condrozhellingen, met een grote verscheidenheid aan geologische onderlagen (kalk, psammiet, puddingsteen). Dat verklaart de grote waaier aan natuurlijke biotopen in dit gedeelte van het LIFE-gebied: warmteminnende kalkrotsen, kalkpuinhellingen, ravijnbossen met esdoorn, beukenverbonden, alluviale verbonden.

 

Warmte- en droogteminnende plantengemeenschappen met buxus bereiken hier de noordgrens van hun verspreidingsgebied, bij de vallei van de Solières. Dat is een zijriviertje op de rechteroever van de Maas, even stroomopwaarts van Hoei.

Meer naar het zuiden, ter hoogte van Andenne, ligt het natuurreservaat van Sclaigneaux. Dat natuurgebied bestaat uit grote stukken pseudometallofyte graslanden. Je vindt er met name de zeldzame spekwortel, een soort klimplant uit de familie van de eetbare wortelknollen.

Betrokken Natura 2000-gebieden

 

  • BE33008 : Burdinalevallei
  • BE33009 : Mehaignevallei
  • BE33010 : Maasvallei in Hoei en valleigebied van de Solières
  • BE33011 : Valleien van de Hoyoux en de Triffoy
  • BE33012 : Zijrivieren van de Maas tussen Hoei en Flémalle
  • BE33013 : Bos van Neuville en Vecquée
  • BE35006 : Maasvallei van Marche-les-Dames tot Andenne

 

 

 

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners