Het systematisch afsluiten van zolderingen en klokkentorens van kerken en andere grote gebouwen (zowel openbare als privé), het inrichten van schuren en zolders, werken aan zolders die in de zomerperiode worden uitgevoerd (en die een ernstige verstoring betekenen), zijn allemaal factoren die het aantal kraamkamers sterk doen dalen.

De klokkentoren van deze kerk is de hele nacht verlicht; vleermuizen kunnen hem niet gebruiken als kraamkamer, en zo daalt het aantal mogelijke overnachtingsplaatsen.

De verlichting van gebouwen maakt dat lichtschuwe soorten er niet kunnen verblijven maar verstoort ook het nachtelijk uitvliegen van vleermuizen in het algemeen. Door de lichtvervuiling verlaten de vleermuizen hun verblijfplaats later dan normaal, waardoor de tijdspanne waarin ze kunnen jagen korter is en het aantal gevangen prooien omlaag gaat.

Illegale feestjes in sommige groeves halen vleermuizen uit hun winterslaap!

Ten slotte staan ook de winterverblijfplaatsen bloot aan allerlei problemen: ingangen zijn afgesloten of opgevuld; regelmatige en/of luidruchtige bezoekers storen de vleermuizen, waardoor die waardevolle calorieën verbruiken die broodnodig zijn om te overleven.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners