Acties voor de vleermuis in Wallonië

aanplanting van een boomgaard in Winanplanche

 

Versterking van het netwerk van kleine landschapselementen (hagen, bomenrijen, boomgaarden, poelen...)

 

Bedoeling is om meer jachtterreinen te scheppen en om het aantal prooien (insecten) te doen toenemen.

 

Daarom zullen de volgende werken worden uitgevoerd:

 

  • aanplanting, natuurlijke regeneratie of herstel van 40 km hagen en houtkanten
  • aanleg van boomgaarden door het aanplanten van 500 hoogstamfruitbomen; er zal gekozen worden voor inheemse soorten, die aan het terrein zijn aangepast en die, indien mogelijk, uit de streek afkomstig zijn
  • verhoging van de algemene biomassa aan ongewervelden binnen de jachtterreinen, door de aanleg of het uitdiepen van 50 poelen.

 

Al die elementen zullen bij voorkeur worden aangelegd tussen enerzijds de gekende kraamkolonies en nieuwe verblijfplaatsen, en anderzijds de reeds gekende en potentiële jachtterreinen. Speciale maatregelen zullen boeren aanmoedigen om die landschapselementen te creëren.

 

Door een Hot box te installeren kan je een verblijfplaats maken waarin de temperatuur stabiel is en waar vleermuizen niet gestoord worden.

De verbetering van kraamkamers

Er zullen 25 gekende of potentiële kraamkamers worden ingericht, voornamelijk door gebouwen aan te passen en beter toegankelijk te maken. Er zal ook worden gewerkt aan de thermische omstandigheden en de rust die er heerst op zolderingen.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners