Versterking van de kenmerkende soorten van de graslanden

Door de kenmerkende soorten van de graslanden te herstellen willen we de kwaliteit van de staat van instandhouding verbeteren, door ons toe te spitsen op de soorten die kenmerkend zijn maar die lokaal ontbreken in de zaadbanken.

Daarbij gaat de aandacht vooral naar bedreigde waardplanten voor dagvlinders en naar weinig verspreide soorten struiken. Dat moet de diversiteit van de biotoop ten goede komen.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners