Uitvoerende medewerkers en partners

De natuur kent geen grenzen. Daarom brengt dit LIFE-project 7 internationale partners samen om te zorgen voor samenhang binnen het netwerk van herstelde habitats.

Coördinator 

Natagora asbl

Wallonië

Partners

Natuurpunt Beheer vzw

Vlaanderen

 

http://www.natuurenbos.be/Vereniging Natuurmonumenten

Nederland

 

De Vlaamse Waterweg nv

Vlaanderen

 

DGO3 – Département de la Nature et des Forêts (DNF)

Wallonië

 

Ghent University – Forest and Nature Lab

Vlaanderen

 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Vlaanderen

 

Natagora asbl is een vereniging voor natuurbescherming die actief is in Wallonië en Brussel. Natagora verwerft natuurreservaten (meer dan 4300 hectare), herstelt zeldzame milieus, bestudeert soorten, organiseert bezoeken, geleide wandelingen en vormingen...

Binnen de Waalse Overheidsdienst is de DGO3 – Département de la Nature et des Forêts (DNF) verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Bosdecreet, wetten rond natuurbescherming, natuurparken, de jacht en de visvangst. Via zijn externe diensten zorgt het Departement voor het beheer van bossen en beschermde ruimtes in opdracht van publieke eigenaars (gemeenten en het Waals Gewest). Het DNF is ook belast met het controleren van de genomen beschermingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de dienst die bevoegd is voor natuurbehoud en het beheer van openbare bossen in Vlaanderen. Zijn externe diensten beheren 42 300 hectare bos, natuurreservaat en openbare domeinen.

 

NV De Vlaamse Waterweg is in Vlaanderen de bevoegde instantie voor mobiliteit en openbare werken. Zij is eigenaar van de terreinen langs het Albertkanaal, waarvan het herstel gepland is in het kader van dit LIFE-project.

Natuurpunt Beheer vzw is de belangrijkste vereniging voor natuurbehoud in Vlaanderen. Haar missie is het beschermen van natuurreservaten (13 000 hectare verdeeld over 350 gebieden) en het beheren van leefgebieden met een groot ecologisch potentieel.

De onderzoeksactiviteiten van het laboratorium Forest and Nature Lab (Ghent University) richten zich op het bestuderen van de interactie tussen biodiversiteit en biogeochemie, in het bijzonder in bossen, halfnatuurlijke weilanden en op heideterreinen. Het laboratorium staat bekend om zijn ervaring op het vlak van onderzoek naar vegetatiedynamiek en biogeochemie van ecosystemen. Het heeft ook een grote expertise als het gaat om methodes om natuur te herontwikkelen op voormalige landbouwgronden.

Vereniging Natuurmonumenten is een privéorganisatie voor natuurbescherming en is erkend door de Nederlandse overheid. Zij bezit en/of beheert zo'n 370 gebieden met een totale oppervlakte van ongeveer 104 000 hectare, wat neerkomt op bijna 25% van de totale oppervlakte van de natuurlijke gebieden in Nederland.

Dit project kon tot stand komen dankzij de financiële steun van de Europese Commissie en het Waals Gewest:

Het Directoraat-Generaal (DG) Milieu van de Europese Commissie is één van de 40 DG's van de Commissie. Zijn missie is het uitwerken van een Europees beleid inzake bescherming en verbetering van het leefmilieu binnen de lidstaten.


 

Het Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke Bronnen en Leefmilieu is één van de directoraten van de Waalse Overheidsdienst. Zijn rol is bijdragen tot het verbeteren van het leefmilieu in het Waals Gewest en op die manier deelnemen aan duurzame ontwikkeling.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners