Herstel van graslanden en magere hooilanden

In het geval van percelen die door naaldbomen verbost zijn, is de eerste stap het kappen van alle bomen, op enkele exemplaren na.

Verschillende soorten werkzaamheden zullen 156 ha gebied herstellen:

 

 

  • kap van bomen en opnieuw opschietende boompjes
  • bosmaaien, herstelmaaibeheer
  • plaatsing van omheiningen (om graasbeheer mogelijk te maken)
  • bestrijding van invasieve planten
  • plaggen
  • bodemverarming door herhaaldelijk maaien (uitmijning
Herstel maaibeheer

Ook op de graslanden op zinkhoudende bodem zullen herstelmaatregelen worden uitgevoerd,in de vorm van de volgende werkzaamheden:

·         ontbossing, openmaken van terreinen en herstelmaaibeheer

·         verwijdering van invasieve soorten zoals vlinderstruik en robinia

·         plaggen, wanneer de kruidbedekking volledig dicht is en competitieve kruidachtigen de zinkflora stilaan verdringen (deze techniek kan alleen maar toegepast worden op tertiaire gebieden)

·         herstel van aangevulde percelen die grenzen aan het natuurreservaat van Plombières

·         plaatsing van omheiningen om de toegang tot de gebieden te beperken en om de gebieden te beschermen tegen quads en crossmotoren

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners