Herstel van eiken-beukenbossen in Nederlands-Limburg

Door bomen te ringen kan je ze verwijderen en is de kans op nieuwe scheuten aan de stronk kleiner.

Dit deel van het project gaat om het herstellen van een structuur binnen de bestaande eiken-beukenbossen en om het ontwikkelen van bosranden en -zomen. Die spelen een belangrijke rol voor de fauna van magere weilanden en zorgen ook voor verbinding binnen het netwerk van kalkgraslanden.

 

Het herstel van de eiken-beukenbossen gebeurt door verschillende ingrepen:

  • aanpassing van het huidige beheer ten voordele van een beheer als hakhout
  • verwijdering van invasieve exotische soorten
  • aanplanting van doelsoorten
  • aanleg van bosranden en open stroken met struweel
  • openmaken van verbindingsgangen

Dit onderdeel van het project gaat ook over het creëren van een broedzone voor het vliegend hert.

Larven van het vliegend hert ontwikkelen zich dichtbij oude, rottende eiken.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners