De eiken-beukenbossen van Nederlands-Limburg

Dit habitattype, dat ook wel eiken-haagbeukbos genoemd wordt, stemt overeen met het West-Europees Atlantisch mesofiel bos. Over het algemeen wordt dit type bos gekenmerkt door lichtminnende boomsoorten van verschillende grootte, die ruimte laten voor vrij dichte en soortenrijke struik- en kruidlagen. Deze bossen gedijen goed op vruchtbare bodems met een verse onderlaag, die soms tijdelijk vochtig maar nooit ondoordringbaar mag zijn. In onze streken kom je eiken-beukenbossen hoofdzakelijk op een kalkrijke ondergrond tegen.

 

Omwille van hun vrij hoge productiviteit worden - of werden - deze bossen intensief ontgonnen, als hakhout of hooghout. Daarom bestaat dit habitattype in onze regio vooral uit secundaire bossen, die het resultaat zijn van eerdere ingrepen in het bos. Die verkorten de regeneratiecyclus en zorgen er soms voor dat bepaalde soorten gaan domineren.

een eiken-beukenbos tijdens de bloeiperiode van de wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta)

De diversiteit van de boomlaag wordt gekenmerkt door volgende soorten: zomereik (Quercus robur), haagbeuk (Carpinus betulus), es (Fraxinus excelsior).
De meest voorkomende andere houtachtige planten zijn de hazelaar (Corylus avellana), veldesdoorn (Acer campestre), gladde iep of veldiep (Ulmus minor), winterlinde of kleinbladige linde (Tilia cordata) en zoete kers (Prunus avium).

In de laag daaronder, de struiklaag, vinden we vooral eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), wilde liguster (Ligustrum vulgare), wilde kardinaalsmuts (Evonymus europaeus) en soms rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum).

wilde narcissen in bloei in een eiken-beukenbos

Eén van de fysionomische kenmerken van deze habitattypes is het voorkomen van tal van planten die een spectaculaire, weelderige bloeiwijze hebben, voornamelijk in de lente. Het gaan bijvoorbeeld om wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus), wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta), daslook (Allium ursinum)...
De kruidlaag is vrij dicht, met plaatselijk een grote soortenrijkdom. Je vindt er vooral bosanemoon (Anemone nemorosa), stinkend nieskruid (Helleborus foetidus), eenbloeming parelgras (Melica uniflora), gulden sleutelbloem (Primula veris).

vliegend hert (Lucanus cervus)

De eiken-beukenbossen die zich binnen het gebied van dit LIFE-project bevinden, liggen in Nederlands-Limburg. Die bosgebieden zijn ook essentieel voor de instandhouding van een Natura 2000-soort, het vliegend hert (Lucanus cervus).

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners