De habitattypes

De verschillende habitattypes binnen het project zijn:

Die vegetatietypes zijn mesofiel tot xerofiel (wat betekent dat ze houden van gematigde temperaturen en droge omgevingen) en gedijen het best op droge bodems. Ze vormen rijke gemeenschappen met een originele fauna en flora waaronder zich heel wat soorten bevinden die plaatselijk of verspreid voorkomen. Binnen het gebied van het LIFE-project Pays mosan bevinden we ons aan de noordelijke verspreidingsgrens van die habitattypes, en eveneens aan de noordelijke grens van veel soorten. Daarom komen er op de droge graslanden op kalkrijke bodem veel mediterrane en zeldzame soorten voor. De biologische rijkdom van die graslanden hangt in grote mate af van de waterhuishouding, het substraat en ook van de oude begrazingspraktijken. Die gebieden zijn belangrijk voor orchideeën en zijn ook heel interessant voor insectenkenners.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners