Beheren

Om de verschillende biotopen te herstellen en op lange termijn te handhaven in een goede staat van instandhouding is een terugkerend beheer nodig op de percelen waar de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het terugkerend beheer bestaat uit maaien en eventueel extensief graasbeheer.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners