Samenwerking op verschillende vlakken

Een project als dit kan alleen maar slagen dankzij de steun van lokale medewerkers. Het team doet daarom al het mogelijke om goed te communiceren en om zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden op te zetten. Denk maar aan landbouwers, de gemeenten, het Waalse DEMNA-instituut (departement voor onderzoek naar natuurlijke en agrarische milieus), het Waalse DNF (Département Nature et Forêt), milieuverenigingen, scholen, universiteiten, de inwoners van de streek in kwestie en iedereen of elke structuur die wenst mee te werken. Bij deze is de oproep dus gelanceerd, aarzel niet om ons te contacteren!

Partnerschap met lokale landbouwers

Men zegge het voort: het LIFE-project Pays mosan vormt geen enkele belemmering voor de landbouw. Integendeel, dit project biedt nieuwe kansen aan de landbouwers in de streek van het project die geïnteresseerd zijn om samen te werken. Dankzij het project zal het met name mogelijk worden om sommige braaklanden of verboste gebieden weer open te maken en er opnieuw soortenrijke weilanden van te maken. Daarna zullen ze weer aan landbouwers uit de streek toevertrouwd worden. Die kunnen de opbrengst van de gebieden als veevoeder gebruiken en kunnen subsidies krijgen zoals de MC4 (biologisch waardevol weiland).

De boeren uit de streek zouden ook kunnen genieten van herstelwerkzaamheden, die het LIFE-project deels op zich neemt, om elementen aan te brengen die de biodiversiteit in hun weilanden ten goede komen: aanplanting van boomgaarden en hagen, uitgraven van poelen, inzaaiing van bloemrijke weilanden... Dat zijn allemaal elementen waarvoor ze een subsidie kunnen aanvragen!

Ten slotte zal het project ook werkgelegenheid scheppen in de vorm van de voorziene herstelwerkzaamheden: kap van bomen, inzaaiing, maaien en uitspreiden van hooi, plaatsing van omheiningen, uitgraven van poelen, diverse aanplantingswerken...

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners