De vallei van de Geul en haar bijrivieren (Wallonië)

het Geuldal

Het Geuldal ligt in het oosten van Wallonië, dichtbij de Duitse en de Nederlandse grens. Het is rechtstreeks verbonden met het werkterrein bij de Geul op Nederlands grondgebied. Het grootste stuk van de vallei slijt zich in in de zandsteen en schalie van het Famenniaan; in de kalk, het dolomiet en de schalie van het Tournaisiaan; in de kalk van het Viséaan; in de zandsteen en de schalie van het Houiller. Dit gebied is een heel divers lappendeken van open milieus en bosbiotopen die elkaar doorheen het dal afwisselen.

Terbrugenvijver in het Geuldal

Bovendien werden vroeger in de hele vallei grote metaalhoudende gebieden ontgonnen. De restanten van die vroegere industrie zijn vandaag begroeid met een vegetatie die zowel uit metallofyten, pseudometallofyten als combinatieplanten bestaat. Die plantengemeenschappen vormen de zinkhoudende graslanden. Op die graslanden vind je nagenoeg de volledige reeks kenmerkende plantensoorten en hun bijbehorende insecten terug. De poelen en vijvers van dit gebied beslaan samen een oppervlakte van meer dan 5 ha waarin een gevarieerde fauna en flora voorkomen, onder andere de kamsalamander.

weilanden met kleine landschapselementen, Geuldal

Hooilanden maken zo'n 30 hectare van dit gebied uit. Ze zijn erg belangrijk voor de streek aangezien veel gebieden hier steeds intensiever als graasweide worden gebruikt.

Hier bestaat nog een heel netwerk van hagen, waar enkele koppels van de grauwe klauwier dankbaar gebruik van maken om er hun nest in te bouwen.

Het dorpje Sippenaken in de vallei van de Geul. Langs sommige akkers vind je nog steeds hagen.

De alluviale bedding van de Geul bestaat voor 11 ha uit natte ruigte aan het eind van het dal. De meeste van die gebieden zijn er slecht aan toe en zijn soms beplant met populieren.

Er komen ook meerdere tientallen hectaren alluviale bossen voor.

Rotsachtige hellingen op kalkbodem en kalkgraslanden daarentegen vind je nauwelijks in dit gebied. Al die biotopen worden afgewisseld met soms heel banale gebieden. De weilanden worden hier intensief gebruikt en zijn soms nog afgezoomd door hagen of restanten daarvan, bomen, enz.

ijsvogel (Alcedo atthis)

Het lappendeken van biotopen is erg gunstig voor bepaalde vogels, zoals de rode wouw. Aan de oevers van de Geul vind je nog ijsvogels en waterspreeuwen.

Ook kraamkolonies van de vale vleermuis en de baardvleermuis komen in de vallei voor.

Betrokken Natura 2000-gebieden

 

  • BE33006 : Geulvallei stroomafwaarts van Kelmis
  • BE33007 : Geulvallei stroomopwaarts van Kelmis

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners