Meer weten

hieronder kan u een aantal documenten downloaden met betrekking tot graslanden, hun geschiedenis en beheer... De lijst van beschikbare documenten zal geleidelijk aan uitgebreid worden.

PDF-documenten om te downloaden:

    Ω korte voorstelling van kalkgraslanden door de CRNFB (in het Frans)

    Ω le peuplement herpétologique des pelouses calcaires en Belgique, Eric Graitson, Parc & Réserves, Vol. 63 n°1, mars 2008

    Ω Management of Natura 2000 habitats - Semi-natural dray grasslands Festuco-Brometalia 6210, European Commission, Technical Report 2008 12/24

    Ω La restauration des pelouses calcicoles en Région Wallonne : aspects scientifiques et techniques, L-M Delescaille, Parcs et Réserves Vol61 n°4, décembre 2006.   partie 1/2   -   partie 2/2

    Ω L'apport de la banque de graines du sol dans la restauration des pelouses calcicoles : un exemple dans la vallée du Virouin, L-M Delescaille, E Taupinart et A-L Jacquemart, Parcs et Réserves Vol 61 n°3, octobre 2006

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners