Beschermen

welkomstbord in een natuurgebied waarvan de percelen werden aangekocht in het kader van het LIFE-project Hélianthème

Het creëren van natuurgebieden blijft tot op vandaag één van de beste manieren om de duurzame bescherming van biotopen te verzekeren. In die zin is het doel van het project om 129 ha biologisch waardevolle gebieden (waarvan 60 in Wallonië) te beschermen en er de nodige herstel- en beheersmaatregelen uit te voeren. De gebieden worden beschermd door terreinen aan te kopen of overeenkomsten te sluiten met de eigenaars.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners