Opvolgen

het LIFE-team tijdens een vlinderinventarisatie

De impact van de herstelwerken moet regelmatig geëvalueerd worden. 'Monitoring' is het wetenschappelijk opvolgen van de evolutie van de fauna en flora, om na te gaan of het herstelwerk succes heeft en om, indien dat niet zo is, de acties bij te sturen. Bij de monitoring wordt gekeken naar de soorten die van belang zijn voor een habitat en naar indicatorsoorten: hoe groot is de oppervlakte waarop ze voorkomen, hoeveel exemplaren van een soort komen er voor, waar komen ze exact voor...

Het monitoren van de staat van instandhouding van de betrokken habitats gebeurt op basis van nauwgezet botanisch inventarisatiewerk, maar ook door bepaalde soorten insecten of vogels op te volgen.

Wat de monitoring van de vleermuizenpopulaties betreft, kan het jaren duren voor een aangeplante haag voldoende gegroeid is vooraleer de doelsoorten er gebruik van maken. Daarom gebeurt de monitoring in dit geval aan de hand van de criteria voor de staat van instandhouding van de habitat van een soort, en op basis van de mate waarin verblijfplaatsen al dan niet worden gebruikt door de vleermuizen.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners