De benedenvallei van de Maas, Jeker en Julienne (Wallonië)

de Thier de Lanaye, op de Montagne Saint-Pierre, vanuit de lucht gezien

Deze zone van het LIFE-project bestaat uit twee vrij verschillende gehelen. In het noordwesten bevindt zich het massief van de Montagne Saint-Pierre, tussen een flank van de Maasvallei en de Jekervallei. In het oosten en het zuiden liggen de Maasoevers en het dal van de Julienne.

natuurreservaat Heyoulle, in het Jekerdal

De benedenvallei van de Jeker

 

De benedenvallei van de Jeker is een biologisch en landschappelijk zeer waardevol gebied dat bestaat uit een deel van de kalkrijke hellingen van de Montagne Saint-Pierre en uit de vallei van de Jeker tussen Glons en Eben-Emael en zijn uiterwaarden. Dit gebied is erg belangrijk voor veel soorten planten (orchideeën, kalkgraslandsoorten, grindgraslandsoorten, soorten van bossen op kalkrijke bodems) en insecten (vooral vliegend hert, warmteminnende vliesvleugeligen en rechtvleugeligen...).

 

In de ondergrond bevinden zich nog heel wat gangen voor de mergelwinning die hier vroeger gebeurde. Die zijn ideaal voor de winterslaap van verschillende vleermuissoorten. 

Thier des Vignes, op de Montagne Saint-Pierre

Ook de Maasflank is een biologisch en landschappelijk waardevol gebied. Er komen tal van soorten planten (orchideeën, soorten die eigen zijn aan graslanden, rotsen, braakland en bossen op kalkbodem) en insecten (bijv. warmteminnende vliesvleugeligen en vlinders) voor. De jeneverbes bevindt zich hier aan de noordgrens van zijn verspreidingsgebied.

grotten van Thier de Caster

De Thier de Caster ligt op de grens met Nederland. In de ondergrond bevinden zich grote gangenstelsels die van belang zijn op Europees niveau omwille van de vleermuizen die er jaarlijks met duizenden tegelijk hun winterslaap in houden.

zwarte specht (Dryocopus martius)

Ten slotte maakt ook de vallei van de Julienne deel uit van dit deelgebied. Daar komen verschillende soorten bos in voor: inheemse bossen, zure beukenbossen en Midden-Europese eiken-beukenbossen met wilde hyacint. Die bossen zijn min of meer nauw verbonden met exotische aanplantingen. Met name de middelste bonte specht en de zwarte specht vinden hun habitat in die bossen, die ook het jachtterrein vormen van verschillende soorten vleermuizen van communautair belang.

 

Sommige open milieus van het Juliennedal bestaan uit weinig intensieve hooilanden, natte ruigten en vijvers, in de nabijheid van de waterloop.

De meervleermuis (Myotis dasycneme) jaagt boven wateroppervlaktes.

De Maas zelf is de habitat van een hele reeks diersoorten en is een ideaal jachtterrein voor één van de vleermuissoorten waar dit LIFE-project zich op richt, de meervleermuis.

Betrokken Natura 2000-gebieden

 

  • BE33002 : Benedenvallei van de Jeker
  • BE33003 : Montagne Saint-Pierre
  • BE33004 : Beneden-Maas en Grensmaas

 

 

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners