Zuurminnende graslanden

blauwe knoop, een typische plant voor zuurminnende graslanden

Zuurminnende graslanden worden gekenmerkt door een vrij lage kruidachtige vegetatie die voorkomt op zure bodems. Die milieus zijn gevormd door oude landbouw- en beweidingspraktijken (begrazing door schapen...). De vegetatie bestaat hier hoofdzakelijk uit verschillende grassoorten: borstelgras, roodzwenkgras, gewoon struisgras en kamgras, maar ook bloemplanten zoals blauwe knoop, heidekartelblad, betonie, tormentil.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners