De verschillende soorten waar het LIFE-project om draait

De verschillende soorten die bij het LIFE-project betrokken zijn, zijn allemaal beschermd en vrij zeldzaam in Europa.

Dit zijn de 4 soorten in kwestie:

  • de kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros)
  • de grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum)
  • de vale vleermuis (Myotis myotis)
  • de ingekorvenvleermuis (Myotis emarginatus)
Vleermuizen kunnen zich op de meest onwaarschijnlijke plaatsen vastklampen! Hier zie je een grote hoefijzerneus die aan de poot van een stoel hangt.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners