De overgang Kempen-Haspengouw (Vlaanderen)

Het eerste werkterrein van het project zijn de taluds langs het Albertkanaal. Zij maken deel uit van Natura 2000 en vormen een 13 km lange ecologische corridor van internationaal belang. Via die doorgang kunnen soorten zich verplaatsen tussen enerzijds de vallei van de Maas met de aanliggende gebieden in Haspengouw in het zuiden, en anderzijds de grote heidegebieden van het Limburgs plateau en de Grensmaas in het noorden.

 

 

Dit gebied is vooral interessant omwille van zijn biologisch waardevolle droge graslanden. Het bestaat uit bijna tien hectare droge graslanden op kalkrijke bodem, die een gradiënt vertonen gaande van heischraal borstelgrasland tot mesofiele graslanden. Die overgang is van groot belang omdat ze zorgt voor een grote verscheidenheid qua plantensoorten, waaronder verschillende soorten orchideeën (bijv.: de bruinrode wespenorchis of ook de bijenorchis). Bovendien vormen die graslanden één geheel met de graslanden van de Waalse gebieden in de benedenvallei van de Jeker en op de Montagne Saint Pierre.

De fauna moet hier niet onderdoen voor de flora: je vindt hier verschillende typische dagvlindersoorten (klaverblauwtje, dwergblauwtje, bruin dikkopje). De meeste van die soorten bereiken hier de noordgrens van hun verspreidingsgebied.

 

Het gebied langs het Albertkanaal omvat ook ondergrondse groeven die enorm belangrijk zijn als winterslaapplaats voor vleermuizen. Daarbij zijn verschillende soorten van communautair belang (meervleermuis, baardvleermuis, Bechsteins vleermuis en vale vleermuis).

Betrokken Natura 2000-gebied

 

  • BE2200042 : Overgang Kempen-Haspengouw

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners