Wat is Natura 2000?

Het Natura 2000-netwerk is ontstaan uit twee Europese richtlijnen, de vogelrichtlijn (1979) en de habitatrichtlijn (1992). Het is het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld en beslaat zo'n 850 000 km², oftewel meer dan 20% van het grondgebied van de Europese Unie. In Wallonië gaat het om 13% van het grondgebied, wat neerkomt op 220 944 hectare. Landbouwgebieden vertegenwoordigen maar een klein deel van de Waalse terreinen binnen Natura 2000, een totaal van slechts 1% van het grondgebied.

Natura 2000 is de hoeksteen van het Europees beleid inzake bescherming van de biodiversiteit en van het engagement van de Europese Commissie om erosie een halt toe te roepen. De bescherming van soorten en van de gebieden waarin zij leven is onmogelijk als natuurgebieden hermetisch afgesloten zouden worden. Daarom wil het Natura 2000-netwerk de biodiversiteit van zijn gebieden hand in hand laten gaan met menselijke activiteit. Dat is een grote uitdaging waar iedereen zijn schouders onder moet zetten.

 

  • Klik hier voor de portaalsite van het Waalse Natura 2000-netwerk.
  • Klik hier voor de portaalsite van het Vlaamse Natura 2000-netwerk. (http://www.natura2000.vlaanderen.be/)
  • Klik hier voor de portaalsite van het Nederlandse Natura 2000-netwerk. (http://www.natura2000.nl/)

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners