Wat is een LIFE-project?

LIFE is het financiële instrument dat de Europese Unie in het leven heeft geroepen om projecten voor natuurbehoud en milieubescherming te ondersteunen in haar lidstaten.

Sinds 1992 heeft LIFE in heel Europa 3708 projecten voor milieubescherming meegefinancierd, goed voor een bedrag van 2,8 miljard euro. Er bestaan verschillende soorten LIFE-project maar het LIFE-project Pays mosan maakt deel uit van de LIFE-Nature-projecten.

 

De doelstelling van LIFE-Nature is om bij te dragen aan het uitvoeren van richtlijn 79/409/CEE van de Raad van 2 april 1979, over het behoud van vogels in het wild, en van richtlijn 92/43/CEE van de Raad van 21 mei 1992, over het behoud van natuurlijke habitattypes en van in het wild voorkomende fauna en flora. Daarbij gaat het in het bijzonder om het Europees netwerk Natura 2000, dat ontstaan is uit die laatste richtlijn.

 

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners