Graslanden op rotsbodem

Rots van het kasteel van de Amblève: in dit atypische milieu ontwikkelt zich een bijzondere flora.

Graslanden op rotsbodem

 

Natuurlijke rotsformaties zijn vrij zeldzaam in Wallonië. Ze ontstaan doordat rivieren ingebed zijn in rotsachtige bodems die op een verschillende manier eroderen, naar gelang hun samenstelling en structuur. Zo bevinden zich in het gebied van het LIFE-project indrukwekkende rotswanden, stille getuigen van de kracht waarmee het water hier in het verleden actief is geweest.

We treffen er ook kliffen en rotsen aan die door de mens zijn vormgegeven: het gaat hier steeds om verlaten groeves, waarvan er vroeger heel veel waren. Net als het rooien van bomen was de rotsontginning een belangrijke bron van inkomsten in de streek. Omdat het om relatief jonge gebieden gaat, zijn die terreinen biologisch gezien vaak minder interessant dan de natuurlijke rotsen.

Binnen het werkterrein van het LIFE-project komt een grote verscheidenheid aan rotsen voor waarop zich erg gevarieerde rotsachtige graslanden ontwikkelen.

Groeve van Hampteau: hoewel hier tot voor kort nog ontginning plaatsvond, is het mogelijk dat op deze rotsen endemische soorten voorkomen die eigen zijn aan rotsachtige graslanden.
rotsen van het natuurreservaat Heyoule, een gebied dat befaamd is om zijn kalk- en rotsachtige graslanden

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners