Waarom een LIFE-project?

De LIFE-projecten (L'Instrument Financier pour l'Environnement, Financieel Instrument voor het Milieu) bestaan sinds 1992. Het zijn milieubeschermingsprojecten die meegefinancierd worden door de Europese Unie. Sinds 1992 heeft LIFE 4171 projecten in heel Europa meegefinancierd, goed voor een bedrag van 3,4 miljard euro. Er bestaan verschillende soorten LIFE-projecten maar het project dat voor ons interessant is, maakt deel uit van de LIFE-Nature projecten. Die mikken op het herstel en behoud van bedreigde natuurlijke habitattypes en soorten die in de Europese Unie beschermd zijn binnen het Natura 2000-netwerk.

Het LIFE-project Pays mosan ligt in het verlengde van het LIFE-project Hélianthème (‘zonneroosje’, nvdv). Het habitattype van de kalkgraslanden is nog steeds het uithangbord van het project, maar dit keer werd gekozen voor een meer globale aanpak. Andere habitattypes, die vaak nauw aanleunen bij kalkgraslanden, maken daarom ook deel uit van het LIFE-project Pays mosan. Vleermuizen zijn nauw verbonden met kalkrijke milieus. Ze brengen de winter door in de talrijke onderaardse gangen die in de kalklaag zijn uitgehouwen. Om de vleermuissoorten waar dit project zich op richt te behouden, zijn een goed ecologisch netwerk en de aanwezigheid van graslanden met een hoge biodiversiteit overigens onmisbaar. Voor vleermuizen zijn dat de plaatsen waar ze zich tijdens het hoogseizoen voeden en verblijven.

In 2012 werden alle Natura 2000-gebieden in kaart gebracht. Voor elk perceel werden het habitattype en een beheerseenheid (UG) vastgelegd. Die UG bepaalt het te volgen beheer voor elk specifiek perceel. Voor graslanden wordt er een onderscheid gemaakt tussen UG 2 (prioritaire open milieus), UG 3 (weiland habitats van soorten) en UG 5 (verbindingsweiden). Het in Wallonië toe te passen beheer volgens UG staat uitgelegd op de website van Natagriwal.

 

Andere nuttige links:

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners